..:: Lehce pesimistický šiřitel otevřených standardů, který se nepřestává divit, co se okolo něj děje ::..

Březen 2008

Právo a reflexe

19. března 2008 v 12:03 Úvahy a názory
Václav Klaus zaslal soustrastný dopis manželce vojáka (a evidentně ne přímo jenom jí), který se v pondělí stal obětí útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu. V tomto dopisu, bohužel, uvedl jméno zabitého. Důsledkem samozřejmě je, že obratem o tom píší všechny noviny a rodina je obtěžována reportéry. Maximálně trapné, nicméně lidský faktor se vloudí. Člověk si to neuvědomí. U prezidentské kanceláře je to trapné dvojnásob, ale při velké porci dobré vůle to lze omluvit. Nelze však za žádných okolností omluvit způsob, jakým na kritiku svého počínání kancelář (potažmo prezident) reaguje:
"Hrad zveřejnění jména obhajuje. "Pan prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil a má právo to jméno zveřejnit," řekl mluvčí prezidenta Petr Hájek. "To jméno by se stejně dřív nebo později dostalo ven," dodal." (Aktuálně.cz)
Tak víte, co pane prezidente? Seberte, bežte za tou manželkou a řekněte jí to do očí. Řekněte jí, ať s nějakými reportéry nědělá vlny, že přeci Vy jste měl právo to všechno zveřejnit a že stějně by to někdo z Vašich spolupracovníků vyslepičil. Jsem moc zvědavý, jestli Vám poděkuje za vysvětlení.
Trochu více reflexe by nezaškodilo, pane prezeidente, občas i Vy šlápnete do hovna.

Delší komentář k normalizační pekárničce

16. března 2008 v 14:54 Úvahy a názory
Podíval jsem se náhodou do komentářů na mém blogu a všiml jsem si, že u článku "Taková normalizační pekárnička" se na mé poměry rozproudila delší diskuze, kam přispěli i zaměstnanci Crocusu i jiní nespokojení lidé. Takže si neodpustím delší komentář.

Prodavačky jsou prostě klíčovou postavou každého obchodu. Člověk může mít sebelepší vizi, zboží a cokoliv, ale pokud si není sto sehnat dostatečně slušný personál, může ho to stát hodně peněz. Uznávám, že něco jako "milé a ochotné chování" není něco, co se dá snadno u zaměstnanců vycvičit nebo vynutit, zvlášť za této situace, kdy je v podstatě nadbytek práce a hlavně v republice, kde slušnost je v zásadě chápána jako slabost. Nic jiného ale majitelům nezbývá. Do karet jim ale hraje naše ekonomická situace. Za několik let budeme na úrovni dnešního Neměcka (myslím tím z hlediska průběhu ekonomiky, ne platem) a v okamžiku, kdy začne být o práci i "kšeft" zase boj, budou moci být zaměstnavatelé tvrdší a zaměstnanci budou muset být řekněme agilnější. A to mluvím jak jako zaměstnanec, tak jako zákazník.

Příčina a důsledek

16. března 2008 v 14:32 Úvahy a názory
Přijít na to, proč od Váš výrobek zákazníci nechtějí, přestože se zdá být kvalitní je stejně detektivní práce jako hledání sériového vraha. A stejně jako mnoho vyšetřovatelů i obchodníci často dělají neustále tutéž základní chybu - nepátrají po příčině, ale po důsledku. Základní poučkou při vyšetřování série vražd je přijít na to, co vraha motivuje k tomu, aby takto jednal, teprve pak je možné předvídat jeho chování a dopadnout ho. Takováto úvaha je však pro velkou část policistů příliš abstraktní a proto se snaží pátrání raději založit na práci s fyzickými důkazy.

Stejné je to i v obchodě. Firma si prostě nedokáže přiznat, že výrobek na kterém je závislá prostě vychází z módy nebo je zastaralý a snaží se pokles prodeje "omlouvat" druhotnými faktory. U menších firem je to jen jejich osobní problém, u velkých to může být problém pro všechny. Vezměme si příklad z prostého filmu v kině. Filmy v kinech nevydělávají tolik, kolik by si společnosti přály, proto hledají příčinu. A jaká je podle nich příčina? Lidé si film nahrají na kameru a pak distribuují načerno po Internetu. Ergo příčinou je tato distribuce. Případ uzavřen. Musíme s tím něco udělat. Budeme lobovat pro exemplární tresty, budeme šmírovat návštěvníky kina termálními kamerami, možná budeme v budoucnu požadovat po návštěvnících kina podpis smlouvy o mlčenlivosti nebo prohlídku tělních dutin, jestli v nich neschovávají AV přístroj.

Je to ale opravdu příčina? Není to náhodou jen další důsledek? Co si položit raději otázku: co vede člověka k tomu, že si raději film tahá celý večer z Internetu v relativně mizerné kvalitě místo aby si na něj zašel do kina, kde ho má nesrovnatelně kvalitnější, okamžitě a s přidanou hodnotou atmosféry kina (ať už v dobrém nebo zlém). V okamžiku, kdy nalezneme odpověď na tuto otázku, budeme vědět, co podniknout proti oběma problémům. Chtějí opravdu firmy nalézt pravdivou odpověď? Nebyla by příliš nepříjemná? Zřejmě ano, ale to je schizofrenie každé korporace. Nikdo si nechce přiznat, že prostě zaspal dobu a že firma se musí dramaticky přeorientovat. Malé ryby si to přiznají nebo zaniknou, velké se snaží měnit trh, tak to je a bude...

Je originální obal při reklamaci nutností?

5. března 2008 v 11:41 Nezařaditelné
Opět jedno blognutí z kategorie "sebeobrana". Poměrně často lze narazit na případ, kdy při uplatnění reklamace po Vás prodávající vyžaduje originální obal. Má na to právo?

Krátká odpověď je: nemá. Není to problém na diskuzi, je jasně řešen Občanským zákoníkem. Stačí si dát do Googlu "originální obal při reklamaci" a naleznete hned několik článků, které se tohoto tématu týkají. Pravděpodobně nejpřesněji ho formuluje článek na serveru spotrebitel.cz:

Samozřejmě, že kupující nemá povinnost reklamovat zboží v původním obalu, a to dokonce ani v případě, že by to prodávající uváděl v reklamačních podmínkách či řádech. Zákon takovou podmínku reklamace nestanoví a prodávající ji nemůže kupujícímu sám ukládat. Žádný právní předpis neumožňuje zákonnou záruku jakýmkoli způsobem omezovat či podmiňovat. Výslovně to vylučuje i ustanovení § 55 odst. 1 občanského zákoníku, které zakazuje jakoukoli odchylku od zákona v neprospěch spotřebitele. Ve smyslu ustanovení § 56 odst. 3 písm. b) občanského zákoníku pak výslovně není možné právo spotřebitele z odpovědnosti za vady ani dohodou jakkoli omezit, a proto ani prodávající sám není oprávněn vázat reklamaci na splnění jakýchkoli podmínek - ve Vašem konkrétním případě na dodání vadného výrobku v originálním obalu.

Tímto by se téma mohlo zdát vyčerpáno, přihodím však malou historku ze života. Všimněte si, že hned první odkaz po zadání výše uvedeného sousloví do Googlu vede na stránky firmy DeCe COMPUTERS, s.r.o. Mají kromě průměrných stránek i poměrně povedený webový obchod. Procházel jsem ho a zarazilo mě ustanovení v jeho reklamačních podmínkách (tento text se nachází jak na stránkách firmy, tak v obchodu):

7. Z důvodu nebezpečí možného poškození zboží při přepravě lze k reklamaci přijmout pouze zboží v originálních obalech (za originální obal lze považovat i původní obal od identického kusu zboží po přepsání sériového čísla na obalu), zboží přepravované bez originálního obalu nebude k reklamaci přijímáno. Pokud odběratel není schopen dodat přístroj v originálním obalu, zajistí dodavatel dodání obalu náhradního. Za zajištění náhradního obalu bude účtován manipulační poplatek 200,- Kč zvýšený o DPH. Pokud odběratel při reklamaci nepředá pro reklamaci podstatné součásti příslušenství reklamovaného zařízení, nepřevezme dodavatel zařízení k reklamaci.

Právě onen manipulační poplatek mě dojmul natolik, že jsem se rozhodl do firmy napsat:

Dobrý den,
zajímal jsem o zboží na Vašem Internetovém obchodě, ale velice mě zarazil bod 7 Vašich reklamačních podmínek:

7. Z důvodu nebezpečí možného ... <zde jsem citoval bod 7> ... nepřevezme dodavatel zařízení k reklamaci.

Přitom podle obč. zák., tuším § 56 odst. 3, jsou nepřípustná smluvní ujednání, která omezují práva spotřebitele a dle stejného zák. kupující samozřejmě nemá povinnost reklamovat zboží v původním obalu. Můžeme mi, prosím, tento evidentní rozpor se zákonem vysvětlit. Chápu, že pointou je předejít poškození výrobku, ale jak uvádí zákon, za poškození při reklamaci nese zodpovědnost prodejce.
Děkuji za vysvětlení
Procházka


Po několika dnech mi došla tato odpověď:

Dobrý den pane Procházka,
děkuji za Váš zájem o naší internetovou nabídku a pozornost s jakou jste se seznámil s obcodními podmínkami. Nemohu ale s Vámi souhlasit, že bod 7 reklamačních podmínek je v rozporu s obč. zákoníkem. Tento bod naopak slouží k ochraně zájmů zákazníka a především k prevenci před škodou, která by mohla vzniknout přepravou v náhradním obalu. Toto se týká samozřejmě pouze dopravy reklamovaného zboží do místa reklamace, dále nese zodpovědnost za poškození při reklamaci prodejce. Pokud Vám toto vysvětlení nebude dostačovat, rád se s Vámi spojím i telefonicky nebo osobně, pokud k tomu bude příležitost, a můžeme celou záležitost prodiskutovat.
Ještě jednou děkuji za Váš zájem o naši nabídku a přeji Vám hezký den.

Libor Kolář
jednatel společnosti
DeCe COMPUTERS s.r.o.


Ocenil jsem slušnost s jakou mi pan Kolář odpověděl, nicméně jsem s ním nesouhlasil, tudíž jsem odepsal (takovéto blbosti vyřizuji zásadně pozdě večer, tudíž nějaké telefonování nehrozí a že bych jel přes půl republiky, to se mi také zrovna nechce):

Dobrý den,
s tím rozhodně nemohu souhlasit. Ještě jednou uvádím, že chápu, že principem tohoto bodu je předejít poškození zboží, nicméně: pokud jsem
schopen dopravit zboží na reklamaci bez poškození jakýmkoliv způsobem (např. case nebo router zabalený ve vzduchové fólii v naprosto anonymní krabici), pak by mi měli Vaši pracovnicí toto zboží na reklamaci příjmout bez jakýchkoliv připomínek. Tvrzení, že zboží bude ve větším bezpečí, pokud bude na obalu napsáno "CISCO xxx" je, dle mého názoru, nepravdivý. Navíc, jak sám de facto píšete, za přepravu zboží k Vám ručí zákazník, od převzetí pak Vy. Tudíž je jen na mě, jak zboží dopravím, pokud se mi to povede bez poškození zboží, mám právo reklamaci uplatnit.

S pozdravem
Procházka


Na tento mail jsem již odpověď neobdržel. Nu, ono, také co odpovědět, pokud nechci změnit své "reklamační podmínky". Z pohledu pana Koláře evidentně platí myšlenka, že pokud firma nazná, že kriminalita v našem státě je natolik velká, že je nebezpečné nosit počítačové komponenty po ulici bez psa bojového plemene nebo pistole ráže .45, přidá "v zájmu spotřebitele" do reklamačních podmínek pravidlo:

7a) Zboží na reklamaci přijímáme pouze pokud dojdete v doprovodu psa bojového plemene, případně se zbraní ráže .45 a větší. Pokud psa nevlastníte, můžete si ho za poplatek 200,- na jeden den pronajmout, případně Vám zprostředkujeme koupi zbraně příslušného kalibru.

Učitel novodobým otrokem?

3. března 2008 v 21:08 Úvahy a názory
Dovoluji se upozornit na velice zajímavý článek kolegy Martíška - Učitel novodobým otrokem?. Velmi trefně poukazuje na morální úroveň naší společnosti a pozici učitelů v ní.